10 ngành nghề được tuyển dụng nhanh hơn dành cho Lao động nước ngoài tại Cananda

lao động tại thị trường Canada

Canada đã hoàn thiện quy trình dành cho chủ lao động tuyển dụng lao động nước ngoài trong các ngành nông nghiệp, chế biến thực phẩm và vận tải đường bộ.

Chủ lao động tuyển dụng lao động nước ngoài trong 10 ngành nông nghiệp, chế biến thực phẩm và vận tải đường bộ giờ đây có thể bỏ qua một bước tốn thời gian trong quy trình cấp phép làm việc.

Canada hiện đang cắt bỏ yêu cầu đăng tin tuyển dụng cho các bước Đánh giá tác động thị trường lao động- Labour Market Impact Assessment  (LMIA) trong một số ngành nghề ưu tiên cao.

Để có được Đánh giá tác động thị trường lao động, chủ lao động cần chứng minh rằng không có người Canada nào sẵn sàng nhận vị trí trống trước khi cung cấp cho một công nhân nước ngoài. Họ làm điều này bằng cách đăng tin vị trí cần tuyển trên các trang tuyển dụng khác nhau trong tối đa ba tháng trong một số trường hợp.

Kể từ ngày 20 tháng 3, các yêu cầu tuyển dụng tối thiểu cho các Đánh giá tác động thị trường lao động đang chờ xử lý và trong tương lai sẽ được miễn cho 10 nghề nghiệp sau:

  • Nhân viên chế biến thịt và hải sản (NOC 6331)
  • Tài xế xe tải vận chuyển (NOC 7511)
  • Nhà thầu dịch vụ nông nghiệp, giám sát trang trại và công nhân chăn nuôi (NOC 8252)
  • Công nhân nông trại tổng hợp (NOC 8431)
  • Công nhân vườn ươm và nhà kính trồng trọt (NOC 8432)
  • Thu Hoạch Nấm (NOC 8611)
  • Công nhân nhà máy cá và hải sản (NOC 9463)
  • Lao động trong chế biến thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm liên quan (NOC 9617)
  • Nhân viên chế biến cá và hải sản (NOC 9618)
  • Công nhân làm việc kỹ năng liên quan đến công nghiệp thịt, và máy cắt thịt, gia cầm (NOC 9462)

Xử lý đơn Đánh giá tác động thị trường lao động bằng thư điện tử 

Đánh giá tác động thị trường lao động – LMIA hiện có thể được gửi qua email đến Sở Dịch vụ Canada. Người sử dụng lao động có thể gửi hồ sơ của họ đến địa chỉ email thích hợp dựa trên diện nhập cư và vị trí công việc.

Hiện tại, các hồ sơ ngành nông nghiệp với thu nhập cao và thu nhập thấp từ British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, Vùng lãnh thổ Tây Bắc, Nunavut và Yukon phải được gửi đến trung tâm xử lý Ontario.

Nguồn: Shelby Thevenot. 08/04/2020. Foreign workers in these 10 occupations can now be hired faster. https://www.cicnews.com/2020/04/foreign-workers-in-these-10-occupations-can-now-be-hired-faster-0414069.html#gs.449u0n

0909.281.688