fbpx

6 yếu tố hình thành tỷ lệ nhập cư tại Canada

Những khó khăn trong việc ước định số lượng người nhập cư mới đến Canada được hình thành bởi sáu yếu tố chính.

Thông báo Kế hoạch Cấp nhập cư Canada 2020- 2022 sẽ gây ra nhiều cuộc thảo luận. Những cuộc thảo luận sẽ xoay quanh các vấn đề như số lượng người nhập cư Canada, diện nhập cư và khả năng hòa nhập của những người mới này vào nền kinh tế và xã hội của Canada. Tất cả những vấn đề này đều quan trọng và đáng để thảo luận.

Quyết định khó khăn trong việc xác định có bao nhiêu người mới đến Canada mỗi năm được hình thành bởi sáu yếu tố chính:

  • Nhân khẩu học và kinh tế
  • Mục tiêu chính sách của Canada
  • Hoàn cảnh toàn cầu
  • Năng lực hội nhập của Canada
  • Năng lực xử lý của Canada 
  • Chính trị

Nhân khẩu học và kinh tế

Đón tiếp người nhập cư đến Canada là một điều cần thiết về kinh tế do hoàn cảnh nhân khẩu học của đất nước. Canada là một trong những đất nước có dân số già và một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Do đó, Canada cần chào đón người nhập cư để thúc đẩy tăng trưởng dân số và lực lượng lao động, điều này hoàn toàn quan trọng để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Các quốc gia khác có thể không cần người nhập cư vì họ có dân số trẻ hơn và tỷ lệ sinh cao hơn, nhưng mặt khác, Canada sẽ thấy mức sống cao của họ bị ảnh hưởng trong trường hợp không có người nhập cư.

Mục tiêu chính sách của Canada

Canada chào đón người nhập cư vì ba lý do chính: phát triển kinh tế, đoàn tụ gia đình và giúp đỡ người tị nạn. Do đó, mức độ nhập cư luôn được định hình với các mục tiêu này và trên thực tế, Canada rất nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu này, vì họ chào đón khoảng 40% người nhập cư theo các lớp gia đình và người tị nạn mỗi năm.

Hoàn cảnh toàn cầu

Gắn chặt với yếu tố trước đó là vấn đề Canada nên ứng phó với hoàn cảnh toàn cầu như thế nào. Khi đánh giá các chính sách nhập cư theo diện kinh tế, Canada phải chắc chắn có đủ nhu cầu toàn cầu từ những người nhập cư tiềm năng muốn chuyển đến đất nước này. Ngoài ra, là một thành viên của cộng đồng quốc tế, Canada có nghĩa vụ hỗ trợ khi khủng hoảng nhân đạo xảy ra.

Điều này có thể dẫn đến việc Canada thực hiện các biện pháp ngắn hạn để điều chỉnh mức độ nhập cư và diện người nhập cư đến. Gần đây nhất, điều này xảy ra khi Canada quyết định tăng mức độ và lượng người tị nạn trở lại vào năm 2015-16 khi chính phủ chọn tiếp đón nhiều người tị nạn Syria hơn.

Năng lực hội nhập của Canada 

Chính phủ liên bang phải có niềm tin rằng điều kiện kinh tế của đất nước là đủ để những người mới đến có thể hòa nhập vào thị trường lao động. Ngoài ra, cần đảm bảo các nguồn lực được cung cấp trên toàn quốc như hỗ trợ định cư nhập cư đầy đủ (ví dụ: đào tạo ngôn ngữ và công việc), nhà ở giá rẻ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giao thông công cộng có thể giúp hỗ trợ mức độ dân số lớn hơn.

Năng lực xử lý của Canada 

Do nhu cầu chuyển đến Canada vượt xa nguồn cung cấp di trú của các quốc gia, Chính phủ Liên bang phải lưu tâm đến khả năng xử lý các đơn xin nhập cư càng nhanh càng tốt. Ngay cả khi đất nước muốn chào đón mức độ nhập cư cao hơn, nó có thể chưa có khả năng xử lý để làm việc đó.

Canada đã cải thiện khả năng xử lý của mình trong những năm gần đây bằng cách triển khai hệ thống quản lý hồ sơ Express Entry. 

Chính trị: yếu tố ảnh hưởng nhất

Bất kể lý do kinh tế là gì, hoặc công chúng cảm thấy thế nào, chính phủ chủ yếu chọn mức nhập cư dựa trên cách họ cảm thấy quyết định có thể ảnh hưởng đến họ trong thời gian bầu cử.

Điều này có nghĩa là mức độ nhập cư có thể được giữ ở mức thấp, ngay cả trong thời gian Canada cần thêm người nhập cư. Điều này hiện đang xảy ra ở Quebec (là tỉnh hoặc lãnh thổ duy nhất ở Canada có thể kiểm soát mức độ nhập cư của mình). Quebec cần nhập cư cao hơn nhiều, nhưng chính phủ hiện tại của họ đã đưa ra quyết định rằng đó là vì lợi ích chính trị tốt nhất để giữ cho mức tiêu thụ của tỉnh thấp.

Tương tự như vậy, chính phủ liên bang hiện tại có lẽ có thể biện minh cho việc tăng tỉ lệ nhập cư của Canada nhanh hơn, do quốc gia này có tỷ lệ thất nghiệp thấp vào lúc này. Tuy nhiên, họ đã điều chỉnh mức độ tăng một cách chậm hơn để tránh phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Trong sáu yếu tố này, chính trị chắc chắn là yếu tố có ảnh hưởng nhất trong việc định hình hướng nhập cư mà Canada chọn.

Nguồn: 10/03/2020. 6 factors that shape Canada’s immigration levels. https://www.cicnews.com/2020/03/6-factors-that-shape-canadas-immigration-levels-0313852.html#gs.44a2x1