admin

Author Archives: admin

Cập nhật Chương trình Định cư Canada RNIP (Rural Northern) Thí Điểm mới nhất 2019

Chương trình Rural Northern Immigration Pilot là gì? Chương trình định cư Canada thí điểm RNIP (Rural Northern Immigration Pilot) là chương trình định cư tại Canada được xây dựng dựa trên Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIPP) nhằm tạo điều kiện cho Du học sinh quốc tế Thường trú nhân nước ngoài […]

ĐỊNH CƯ TORONTO BANG ONTARIO CANADA CHƯƠNG TRÌNH OINP 2019-2020

Định cư Toronto tỉnh bang Ontario Canada có 3 dạng phổ biến dành cho người nhập cư từ các quốc gia khác đến Canada còn gọi là chương trình Ontario OINP. Bao gồm định cư theo diện kinh doanh, định cư theo hình thức lời mời làm việc và định cư theo diện tay nghề. […]

Settlement Plan là gì? Chuẩn bị đi định cư cần nắm rõ

Settlement Plan là một kế hoạch định cư chi tiết do một tổ chức thuộc chính phủ Canada sẽ làm để định hướng và hỗ trợ những người nhập cư mới trong quá trình định cư. Nó sẽ cung cấp cho bạn một khuôn mẫu để thực hiện công việc cần làm thông qua nhiều […]

Chi Phí sinh hoạt tại các tỉnh bang thuộc Atlantic Canada

CHI TIÊU TRUNG BÌNH 1 NĂM CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI 4 TỈNH BANG KHU VỰC ĐẠI TÂY DƯƠNG CANADA Chi phí ($) Nova Scotia Prince Edward Island New Brunswick Newfoundland và Labrador Tổng chi tiêu 73.018 73.455 70.829 80.786 Thực phẩm 7.693 8.250 7634 7.773 Quần áo 81 47 53 24 Điện 1.601 […]

Đầu tư định cư Canada 2019

Được giới thiệu vào năm 1986, Chương trình Định cư Quebec theo diện Đầu tư (QIIP)với những thành công to lớn, mang lại cơ hội nhập cư vào Canada qua Tỉnh Quebec dành cho các cá nhân và gia đình có giá trị tài sản ròng cao và hội đủ điều kiện trên toàn thế giới. […]