Category Archives: Dịch vụ

Đầu tư Định cư Bồ Đào Nha

Ngày 8/10/2012, Chính phủ Bồ Đào Nha chính thức ban hành chương trình Golden Visa cho phép nhà đầu tư nước ngoài và các thành viên gia đình có thẻ cư trú Bồ Đào Nha/Châu Âu nhanh chóng và đơn giản với mức chi phí thấp  chỉ 350.000EUR Chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha […]