Công dân nước ngoài được phép đến Canada làm việc mặc dù các biện pháp ngăn chặn coronavirus.

Canada đã rút lại một số biện pháp phòng chống coronavirus để cho phép nhập cảnh người có giấy phép làm việc.

Người có giấy phép lao động hiện được phép vào Canada ngay cả khi họ được chấp thuận sau khi Chính phủ ban hành lệnh cấm du lịch để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

Trong một thông báo trước đó của lệnh cấm, một số trường hợp sẽ không được phép đến Canada nếu giấy phép của họ được chấp thuận sau ngày 18 tháng 3.

Hiện tại những người có giấy phép lao động, ngay cả những người bên ngoài Hoa Kỳ, được phép đến Canada miễn là họ không xuất hiện các triệu chứng nhiễm coronavirus. Khách du lịch có triệu chứng hiện tại vẫn có thể vào bằng đường bộ, nhưng phải tự cách ly.

Tất cả khách du lịch bắt buộc phải tự cách ly trong 14 ngày sau khi vào Canada từ nước ngoài. Ngoại lệ duy nhất cho quy định này là đối với các tài xế xe tải thường xuyên qua biên giới Canada- Hoa Kỳ để vận chuyển hàng hóa.

Canada cũng đã thực hiện một số sửa đổi tạm thời đối với Quy trình Đánh giá tác động thị trường lao động- Labour Market Impact Assessment (LMIA) đối với các chủ lao động chế biến thực phẩm và nông nghiệp. Thời gian tuyển dụng hai tuần cần thiết sẽ được miễn trong sáu tháng tới. Họ cũng sẽ tăng thời gian làm việc tối đa cho phép đối với người lao động trong Chương trình Lao động nước ngoài tạm thời từ một đến hai năm.

Cơ quan di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada- Immigration Refugees and Citizenship Canada (IRCC) sẽ không đóng hoặc từ chối bất kỳ đơn đăng ký nào do thiếu hồ sơ. Họ cũng sẽ không từ chối những người nộp đơn không thể hoàn thành một số bước nhất định trong quy trình như đưa ra sinh trắc học hoặc kiểm tra y tế.

Gia hạn tình trạng cư trú tạm thời một lần ở Canada

Cư dân tạm thời ở Canada có thể nộp đơn trực tuyến xin gia hạn tình trạng và được phép ở lại trong nước cho đến khi có quyết định về đơn đăng ký mới của họ.

Nếu tình trạng tạm trú ban đầu hết hạn trong khi đang chờ quyết định đó, Cư dân tạm thời vẫn được phép ở lại Canada nhưng sẽ theo “ trạng thái ngụ ý”.

Đi du lịch đến cảng nhập cảnh để nộp đơn trực tiếp cho nhân viên dịch vụ biên giới không được coi là du lịch thiết yếu, và những người nộp đơn sẽ bị từ chối dịch vụ.

Nguồn: Shelby Thevenot. 27/03/2020. Foreign nationals allowed to come to Canada for work despite coronavirus measures. https://www.cicnews.com/2020/03/foreign-nationals-allowed-to-come-to-canada-for-work-despite-coronavirus-measures-0314000.html#gs.44ey87

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.