Đầu tư Mỹ

Category Archives: Đầu tư Mỹ

Đầu tư định cư Mỹ

Chương trình định cư EB-5 CHƯƠNG TRÌNH EB5 LÀ GÌ? Năm 1990, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành chương trình EB5 cho những người nước ngoài đủ tiêu chuẩn đầu tư vào một doanh nghiệp có ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người […]