Định cư Canada diện đầu tư

Thủ tục đối với diện định cư này bao gồm giấy tờ chứng nhận bạn đã sinh sống tại Canada trong một khoảng thời gian nhất định; giấy tờ chứng minh các khoản đầu tư vào Canada của bạn; Các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh được tài sản của bạn và một số loại giấy tờ cần thiết khác như chứng chỉ ngoại ngữ;..