Danh sách công việc

Danh sách các công việc tại Canada đang tuyển dụng dành cho di dân Việt Nam, UCA Immigration sẽ cập nhật thường xuyên

Quản lý nhà hàng

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

 • Chức danh: Quản lý Nhà hàng
 • Nơi làm việc: Nova Scotia 
 • Mức lương: $20-$22/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 
 
Tham gia job
Nhân viên lau dọn buồng phòng

LAU DỌN BUỒNG PHÒNG

 • Chức danh: Lau dọn buồng phòng 
 • Nơi làm việc: Nova Scotia, Prince Edward Island
 • Mức lương: $14-$16/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 
 
Tham gia job
Kỹ sư điện

KỸ SƯ ĐIỆN

 • Chức danh: Kỹ sư điện 
 • Nơi làm việc: New Brunswick, British Columbia
 • Mức lương: $36-$38/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/03/2021
 
 
Tham gia job
Công việc giám sát bán lẻ

GIÁM SÁT BÁN LẺ

 • Chức danh: Giám sát bán lẻ
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/03/2021
 • Số lượng: 23 vị trí
 
 
Tham gia job
Nghề đầu bếp

ĐẦU BẾP

 • Chức danh: Đầu bếp (Chef)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia, New Brunswick, British Columbia, Prince Edward Island.
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/3/2021
 
 
Tham gia job

GIÁM SÁT GIẶT ỦI

 • Chức danh: Giám sát giặt ủi 
 • Nơi làm việc: New BrunswickNova Scotia
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/3/2021
 
 
Tham gia job