Theo chương trình hỗ trợ nhập cư Tỉnh bang Saskatchewan (SINP) hỗ trợ Đương đơn nhập cảnh vào Canada một cách nhanh chóng. SINP cho phép Tỉnh bang Saskatchewan đề cử những ứng viên đáp ứng được đủ các điều kiện của Tỉnh bang lên Chính phủ Liên bang để được di trú vào Canada. Ứng viên nộp đơn tham gia chương trình SINP không bị giới hạn về mặt thời gian. Nhưng các điều kiện của chương trình có thể thay đổi mà không thông báo và hồ sơ của Đương đơn được xem xét và đánh giá dựa trên các điều kiện đặt ra tại thời điểm Đương đơn nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

*** Cập nhật 10/2018: hiện tại còn 5 suất định cư cho Cả gia đình theo diện SINP. Employer đã có sẵn Job Approval. Tổng thời gian hoàn tất hồ sơ tối đa 5 tháng.

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ UCA LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ UCA LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ