Danh Sách Stsol Ngành Nghề Ngắn Hạn Định Cư Úc Mới Nhất

Danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) sẽ thay thế danh mục “Danh sách nghề nghiệp có kỹ năng bảo lãnh” (CSOL) trước đây.

Bạn phải chỉ định một nghề trong Danh sách kết hợp những nghề có kỹ năng đủ tiêu chuẩn nếu bạn đang nộp đơn cho bất kỳ diện visa nào dưới đây:

  • Để cử bởi nhà tuyển dụng (visa 186) – Dòng trực tiếp (Direct Entry Stream)
  • Visa tay nghề được bang đề cử (visa 190)
  • Thị thực tay nghề khu vực (tạm thời) (visa 489) – nếu được Chính phủ Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ đề cử
  • Thị thực tạm thời (Có kỹ năng) (visa TSS)
  • Thị thực đào tạo (visa 407)

Dưới đây, UCA gửi tới bạn Danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) 

OccupationANZSCO CodeListVisa subclasses (streams or type)Assessing Authority
Accommodation and Hospitality Managers nec141999STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Acupuncturist252211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)Chinese Medicine Board of Australia
Advertising Manager131113STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)AIM
Advertising Specialist225111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)323111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)323112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Structures)323113STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Ambulance Officer411111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Anaesthetic Technician311211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Anaesthetist253211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)MedBA
Animal Attendants and Trainers nec361199STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Apiarist121311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Aquaculture Farmer121111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Arborist362212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Architectural Draftsperson312111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Architectural, Building and Surveying Technicians nec312199STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Art Teacher (Private Tuition)249211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Artistic Director212111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Arts Administrator or Manager139911STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Baker351111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*TRA
Beef Cattle Farmer121312STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Book or Script Editor212212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Building Inspector312113STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Business Machine Mechanic342311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Butcher or Smallgoods Maker351211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Cabler (Data and Telecommunications)342411STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Cafe or Restaurant Manager141111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Camera Operator (Film, Television or Video)399512STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Cardiac Technician311212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Careers Counsellor272111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Cartographer232213MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)VETASSESS
Chemical Plant Operator399211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Chemistry Technician311411STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Commodities Trader222111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Community Worker411711STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACWA
Company Secretary221211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Complementary Health Therapists nec252299STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Conference and Event Organiser149311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Contract Administrator511111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Cook351411STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*TRA
Copywriter212411STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Corporate Services Manager132111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Cotton Grower121211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Counsellors nec272199STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Crop Farmers nec121299STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Customer Service Manager149212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Dairy Cattle Farmer121313STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Dance Teacher (Private Tuition)249212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Dancer or Choreographer211112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Database Administrator262111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
Dental Specialist252311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ADC
Dental Technician411213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Dentist252312STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ADC
Dietitian251111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)DAA
Director (Film, Television, Radio or Stage)212312STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Disabilities Services Officer411712STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Diversional Therapist411311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Diving Instructor (Open Water)452311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Dog Handler or Trainer361111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Dressmaker or Tailor393213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Drug and Alcohol Counsellor272112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Earth Science Technician311412STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Education Adviser249111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Education Managers nec134499STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Enrolled Nurse411411STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ANMAC
Facilities Manager149913STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Family and Marriage Counsellor272113STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Family Support Worker411713STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Farrier322113STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Fashion Designer232311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Film and Video Editor212314STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Finance Broker222112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Finance Manager132211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)CAANZ/CPAA/IPA
Financial Brokers nec222199STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Financial Dealers nec222299STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Financial Investment Adviser222311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Financial Investment Manager222312STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Financial Market Dealer222211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Florist362111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Flower Grower121212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Footballer452411STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Fruit or Nut Grower121213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Furniture Finisher394211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Gallery or Museum Curator224212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Gardener (General)362211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Geologist234411STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Grain, Oilseed or Pasture Grower121214STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Grape Grower121215STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Graphic Designer232411STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Greenkeeper362311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Gymnastics Coach or Instructor452312STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Hairdresser391111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Hardware Technician313111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Health and Welfare Services Managers nec134299STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Health Diagnostic and Promotion Professionals nec251999STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Health Information Manager224213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Health Promotion Officer251911STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Horse Riding Coach or Instructor452313STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Hospital Pharmacist251511STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)APharmC
Hotel or Motel Manager141311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Human Resource Manager132311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)AIM
ICT Account Manager225211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
ICT Business Development Manager225212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
ICT Customer Support Officer313112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
ICT Managers nec135199STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
ICT Project Manager135112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
ICT Quality Assurance Engineer263211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
ICT Sales Representative225213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
ICT Support and Test Engineers nec263299STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
ICT Support Engineer263212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
ICT Support Technicians nec313199STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
ICT Systems Test Engineer263213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
ICT Trainer223211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
Illustrator232412STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Industrial Designer232312STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Industrial Pharmacist251512STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Information and Organisation Professionals nec224999STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Insurance Agent611211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Insurance Broker222113STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Insurance Loss Adjuster599612STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Intensive Care Ambulance Paramedic411112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Interior Designer232511STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Interpreter272412STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)NAATI
Jeweller399411STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Jewellery Designer232313STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Journalists and Other Writers nec212499STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Judicial and Other Legal Professionals nec271299STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Laboratory Manager139913STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Landscape Gardener362213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Librarian224611STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Library Technician399312STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Life Science Technician311413STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Livestock Farmers nec121399STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Make Up Artist399514STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Manufacturer133411STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Marketing Specialist225113STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Massage Therapist411611STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Mathematician224112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Meat Inspector311312STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Mechanical Engineering Technician312512STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*TRA
Medical Laboratory Technician311213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)AIMS
Medical Technicians nec311299STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Metal Fitters and Machinists nec323299STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Metallurgical or Materials Technician312912STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Middle School Teacher241311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)AITSL
Mine Deputy312913STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Minister of Religion272211STSOL407VETASSESS
Mixed Crop and Livestock Farmer121411STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Mixed Crop Farmer121216STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Mixed Livestock Farmer121317STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Music Director211212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Music Professionals nec211299STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Music Teacher (Private Tuition)249214STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Naturopath252213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Network Administrator263112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
Network Analyst263113STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
Newspaper or Periodical Editor212412STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Nurse Educator254211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ANMAC
Nurse Manager254311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ANMAC
Nurse Researcher254212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ANMAC
Nutritionist251112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Occupational Health and Safety Adviser251312STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Organisation and Methods Analyst224712STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Orthoptist251412STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Other Sports Coach or Instructor452317STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Pastrycook351112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*TRA
Patents Examiner224914STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Performing Arts Technicians nec399599STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Pharmacy Technician311215STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Photographer211311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Pig Farmer121318STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Poultry Farmer121321STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Power Generation Plant Operator399213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Precision Instrument Maker and Repairer323314STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Primary Products Inspectors nec311399STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Primary School Teacher241213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)AITSL
Print Finisher392111STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Print Journalist212413STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Printing Machinist392311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Private Tutors and Teachers nec249299STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Production Manager (Forestry)133511STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Production Manager (Manufacturing)133512STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Production Manager (Mining)133513STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Program Director (Television or Radio)212315STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Program or Project Administrator511112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Psychotherapist272314STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Public Relations Professional225311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Quality Assurance Manager139914STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Records Manager224214STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Recreation Officer272612STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Recruitment Consultant223112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Rehabilitation Counsellor272114STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Research and Development Manager132511STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Resident Medical Officer253112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)MedBA
Residential Care Officer411715STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Retail Buyer639211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Retail Pharmacist251513STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)APharmC
Rheumatologist253323MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)MedBA
Roof Plumber334115MLTSSL186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)TRA
Roof Tiler333311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Safety Inspector312611Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Sales and Marketing Manager131112STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*AIM
School Principal134311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Science Technicians nec311499STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Sheep Farmer121322STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Signwriter399611STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Snowsport Instructor452314STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Social Professionals nec272499STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Software Tester261314STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
Sound Technician399516STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Specialist Managers nec139999STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Sports Development Officer452321STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Sportspersons nec452499STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Stage Manager212316STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Stockbroking Dealer222213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Student Counsellor272115STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Sugar Cane Grower121217STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Supply and Distribution Manager133611STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*AIM
Swimming Coach or Instructor452315STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Systems Administrator262113STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
Teacher of English to Speakers of Other Languages249311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Technical Director212317STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Technical Sales Representatives nec225499STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Technical Writer212415STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Telecommunications Linesworker342413STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Television Journalist212416STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Tennis Coach452316STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Textile, Clothing and Footwear Mechanic323215STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Toolmaker323412STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Traditional Chinese Medicine Practitioner252214STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)Chinese Medicine Board of Australia
Transport Company Manager149413STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Upholsterer393311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Urban and Regional Planner232611STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Vegetable Grower121221STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*VETASSESS
Vehicle Body Builder324211STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Vehicle Trimmer324212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Veterinary Nurse361311STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Video Producer212318STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Visual Arts and Crafts Professionals nec211499STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Watch and Clock Maker and Repairer323316STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Web Administrator313113STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
Web Designer232414STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)VETASSESS
Web Developer261212STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACS
Welfare Worker272613STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACWA
Wood Machinist394213STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec394299STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)TRA
Youth Worker411716STSOL190, 407, 489 (S/T), TSS (S)ACWA

1/7/2017:

Short‑term Skilled Occupation List
ItemColumn 1OccupationColumn 2ANZSCO codeColumn 3Assessing authorityColumn 4Specified for only certain classes (see subsection (2))
1aquaculture farmer121111VETASSESSY
2cotton grower121211VETASSESSY
3flower grower121212VETASSESSY
4fruit or nut grower121213VETASSESSY
5grain, oilseed or pasture grower (Aus) / field crop grower (NZ)121214VETASSESSY
6grape grower121215VETASSESSY
7mixed crop farmer121216VETASSESSY
8sugar cane grower121217VETASSESSY
9vegetable grower (Aus) / market gardener (NZ)121221VETASSESSY
10crop farmers (nec)121299VETASSESSY
11apiarist121311VETASSESSY
12beef cattle farmer121312VETASSESSY
13dairy cattle farmer121313VETASSESSY
14horse breeder121316VETASSESSY
15mixed livestock farmer121317VETASSESSY
16pig farmer121318VETASSESSY
17poultry farmer121321VETASSESSY
18sheep farmer121322VETASSESSY
19livestock farmers (nec)121399VETASSESSY
20mixed crop and livestock farmer121411VETASSESSY
21sales and marketing manager131112AIM
22advertising manager131113AIM
23corporate services manager132111VETASSESS
24finance manager132211(a) CPAA; or(b) IPA; or

(c) CAANZ

25human resource manager132311AIM
26research and development manager132511VETASSESS
27manufacturer133411VETASSESS
28production manager (forestry)133511VETASSESSY
29production manager (manufacturing)133512VETASSESS
30production manager (mining)133513VETASSESS
31supply and distribution manager133611AIM
32health and welfare services managers (nec)134299VETASSESS
33school principal134311VETASSESS
34education managers (nec)134499VETASSESS
35ICT project manager135112ACS
36ICT managers (nec)135199ACS
37arts administrator or manager139911VETASSESS
38laboratory manager139913VETASSESS
39quality assurance manager139914VETASSESS
40specialist managers (nec) except:(a) ambassador; or

(b) archbishop; or

(c) bishop

139999VETASSESS
41cafe or restaurant manager141111VETASSESS
42hotel or motel manager141311VETASSESS
43accommodation and hospitality managers (nec)141999VETASSESS
44hair or beauty salon manager142114VETASSESS
45post office manager142115VETASSESS
46fitness centre manager149112VETASSESS
47sports centre manager149113VETASSESS
48customer service manager149212VETASSESS
49conference and event organiser149311VETASSESS
50transport company manager149413VETASSESS
51facilities manager149913VETASSESS
52dancer or choreographer211112VETASSESS
53music director211212VETASSESS
54music professionals (nec)211299VETASSESS
55photographer211311VETASSESS
56visual arts and crafts professionals (nec)211499VETASSESS
57artistic director212111VETASSESS
58book or script editor212212VETASSESS
59director (film, television, radio or stage)212312VETASSESS
60film and video editor212314VETASSESS
61program director (television or radio)212315VETASSESS
62stage manager212316VETASSESS
63technical director212317VETASSESS
64video producer212318VETASSESS
65copywriter212411VETASSESS
66newspaper or periodical editor212412VETASSESS
67print journalist212413VETASSESS
68technical writer212415VETASSESS
69television journalist212416VETASSESS
70journalists and other writers (nec)212499VETASSESS
71company secretary221211VETASSESS
72commodities trader222111VETASSESS
73finance broker222112VETASSESS
74insurance broker222113VETASSESS
75financial brokers (nec)222199VETASSESS
76financial market dealer222211VETASSESS
77stockbroking dealer222213VETASSESS
78financial dealers (nec)222299VETASSESS
79financial investment adviser222311VETASSESS
80financial investment manager222312VETASSESS
81recruitment consultant223112VETASSESS
82ICT trainer223211ACS
83mathematician224112VETASSESS
84gallery or museum curator224212VETASSESS
85health information manager224213VETASSESS
86records manager224214VETASSESS
87librarian224611VETASSESS
88management consultant224711VETASSESS
89organisation and methods analyst224712VETASSESS
90patents examiner224914VETASSESS
91information and organisation professionals (nec)224999VETASSESS
92advertising specialist225111VETASSESS
93marketing specialist225113VETASSESS
94ICT account manager225211VETASSESS
95ICT business development manager225212VETASSESS
96ICT sales representative225213VETASSESS
97public relations professional225311VETASSESS
98technical sales representatives (nec) including education sales representatives225499VETASSESS
99aeroplane pilot231111CASA
100flying instructor231113VETASSESS
101helicopter pilot231114CASA
102fashion designer232311VETASSESS
103industrial designer232312VETASSESS
104jewellery designer232313VETASSESS
105graphic designer232411VETASSESS
106illustrator232412VETASSESS
107web designer232414VETASSESS
108interior designer232511VETASSESS
109urban and regional planner232611VETASSESS
110wine maker234213VETASSESSY
111geologist234411VETASSESS
112primary school teacher241213AITSL
113middle school teacher (Aus) / intermediate school teacher (NZ)241311AITSL
114education adviser249111VETASSESS
115art teacher (private tuition)249211VETASSESS
116dance teacher (private tuition)249212VETASSESS
117music teacher (private tuition)249214VETASSESS
118private tutors and teachers (nec)249299VETASSESS
119teacher of English to speakers of other languages249311VETASSESS
120dietitian251111DAA
121nutritionist251112VETASSESS
122occupational health and safety adviser251312VETASSESS
123orthoptist251412VETASSESS
124hospital pharmacist251511APharmC
125industrial pharmacist251512VETASSESS
126retail pharmacist251513APharmC
127health promotion officer251911VETASSESS
128health diagnostic and promotion professionals (nec)251999VETASSESS
129acupuncturist252211Chinese Medicine Board of Australia
130naturopath252213VETASSESS
131traditional Chinese medicine practitioner252214Chinese Medicine Board of Australia
132complementary health therapists (nec)252299VETASSESS
133dental specialist252311ADC
134dentist252312ADC
135resident medical officer253112MedBA
136anaesthetist253211MedBA
137nurse educator254211ANMAC
138nurse researcher254212ANMAC
139nurse manager254311ANMAC
140web developer261212ACS
141software tester261314ACS
142database administrator262111ACS
143systems administrator262113ACS
144network administrator263112ACS
145network analyst263113ACS
146ICT quality assurance engineer263211ACS
147ICT support engineer263212ACS
148ICT systems test engineer263213ACS
149ICT support and test engineers (nec)263299ACS
150judicial and other legal professionals (nec)271299VETASSESS
151careers counsellor272111VETASSESS
152drug and alcohol counsellor272112VETASSESS
153family and marriage counsellor272113VETASSESS
154rehabilitation counsellor272114VETASSESS
155student counsellor272115VETASSESS
156counsellors (nec)272199VETASSESS
157interpreter272412NAATI
158social professionals (nec)272499VETASSESS
159recreation officer272612VETASSESS
160welfare worker272613ACWA
161agricultural technician311111VETASSESSY
162anaesthetic technician311211VETASSESS
163cardiac technician311212VETASSESS
164medical laboratory technician311213AIMS
165pharmacy technician311215VETASSESS
166medical technicians (nec)311299VETASSESS
167meat inspector311312VETASSESS
168primary products inspectors (nec)311399VETASSESSY
169chemistry technician311411VETASSESS
170earth science technician311412VETASSESS
171life science technician311413VETASSESS
172science technicians (nec)311499VETASSESS
173architectural draftsperson312111VETASSESS
174building associate312112VETASSESS
175building inspector312113VETASSESS
176architectural, building and surveying technicians (nec)312199VETASSESS
177mechanical engineering technician312512TRA
178metallurgical or materials technician312912VETASSESS
179mine deputy312913VETASSESS
180hardware technician313111TRA
181ICT customer support officer313112TRA
182web administrator313113ACS
183ICT support technicians (nec)313199TRA
184farrier322113TRA
185aircraft maintenance engineer (avionics)323111TRA
186aircraft maintenance engineer (mechanical)323112TRA
187aircraft maintenance engineer (structures)323113TRA
188textile, clothing and footwear mechanic323215TRA
189metal fitters and machinists (nec)323299TRA
190precision instrument maker and repairer323314TRA
191watch and clock maker and repairer323316TRA
192toolmaker323412TRA
193vehicle body builder324211TRA
194vehicle trimmer324212TRA
195roof tiler333311TRA
196business machine mechanic342311TRA
197cabler (data and telecommunications)342411TRA
198telecommunications linesworker342413TRA
199baker351111TRA
200pastrycook351112TRA
201butcher or smallgoods maker351211TRA
202cook351411TRA
203dog handler or trainer361111VETASSESS
204animal attendants and trainers (nec)361199VETASSESS
205veterinary nurse361311VETASSESS
206florist362111TRA
207gardener (general)362211TRA
208arborist362212TRA
209landscape gardener362213TRA
210greenkeeper362311TRA
211hairdresser391111TRA
212print finisher392111TRA
213printing machinist392311TRA
214dressmaker or tailor393213TRA
215upholsterer393311TRA
216furniture finisher394211TRA
217wood machinist394213TRA
218wood machinists and other wood trades workers (nec)394299TRA
219chemical plant operator399211TRA
220power generation plant operator399213TRA
221library technician399312VETASSESS
222jeweller399411TRA
223camera operator (film, television or video)399512TRA
224make up artist399514TRA
225sound technician399516TRA
226performing arts technicians (nec)399599VETASSESS
227signwriter399611TRA
228ambulance officer411111VETASSESS
229intensive care ambulance paramedic411112VETASSESS
230dental technician411213TRA
231diversional therapist411311VETASSESS
232enrolled nurse411411ANMAC
233massage therapist411611VETASSESS
234community worker411711ACWA
235disabilities services officer411712VETASSESS
236family support worker411713VETASSESS
237residential care officer411715VETASSESS
238youth worker411716ACWA
239diving instructor (open water)452311VETASSESS
240gymnastics coach or instructor452312VETASSESS
241horse riding coach or instructor452313VETASSESS
242snowsport instructor452314VETASSESS
243swimming coach or instructor452315VETASSESS
244tennis coach452316VETASSESS
245other sports coach or instructor452317VETASSESS
246sports development officer452321VETASSESS
247footballer452411VETASSESS
248sportspersons (nec)452499VETASSESS
249contract administrator511111VETASSESS
250program or project administrator511112VETASSESS
251insurance loss adjuster599612VETASSESS
252insurance agent611211VETASSESS
253retail buyer639211VETASSESS

Nguồn: Bộ di trú Úc