Khách du lịch có thêm thời gian xin giấy phép lao động Canada

Khách du lịch có thêm thời gian xin giấy phép tại Canada

IRCC đã gia hạn một biện pháp tạm thời để cho phép những người có thị thực du lịch có lời mời làm việc ở lại Canada và bắt đầu làm việc trước khi giấy phép làm việc của họ được chấp thuận.

Canada đang mở rộng một biện pháp liên quan đến coronavirus năm 2020 để cho phép những cư dân tạm thời có lời mời làm việc có thể xin giấy phép lao động của họ mà không cần rời khỏi đất nước.

Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) ban đầu đã áp dụng biện pháp này từ ngày 24 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Công dân nước ngoài ở Canada theo diện du khách hiện có thể được hưởng lợi từ chính sách tạm thời cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, theo một bản phát hành phương tiện IRCC.

Những đề tài về visa du lịch Canada đừng bỏ qua

Các tiêu chí về tính đủ điều kiện đã được sửa đổi để cho phép bất kỳ du khách nào có lời mời làm việc hợp lệ đều có thể nộp đơn xin giấy phép lao động dành riêng cho chủ lao động, bất kể họ đến Canada vào ngày nào.

Trước đây, du khách thường phải xin giấy phép lao động ban đầu trước khi đến Canada. Nếu họ đã ở trong nước với tư cách du khách khi được chấp thuận cấp giấy phép lao động, họ cần phải rời Canada và quay trở lại để kích hoạt giấy phép đó.

Có hiệu lực từ Thứ Năm, ngày 1 tháng 4, người nộp đơn muốn được hưởng lợi từ biện pháp này phải:

  • Có tình trạng hợp lệ ở Canada với tư cách là khách truy cập vào ngày họ nộp đơn;
  • Vẫn ở Canada với tình trạng hợp lệ;
  • Có lời mời làm việc hợp lệ;

Nộp đơn tại Canada để xin giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động được hỗ trợ bởi Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) hoặc đề nghị tuyển dụng được miễn LMIA, không muộn hơn ngày 31 tháng 8 năm 2021 và đáp ứng tất cả các tiêu chí tuyển sinh tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như kiểm tra y tế và tội phạm, trong số những người khác.

Chính sách tạm thời cũng cho phép những người nộp đơn, những người đã có giấy phép lao động hợp lệ trong 12 tháng qua, bắt đầu làm việc cho chủ lao động mới của họ trước khi đơn xin giấy phép lao động của họ được chấp thuận hoàn toàn.

Để bắt đầu làm việc trước khi được chấp thuận, người nộp đơn cần làm theo các bước về cách xin phép làm việc trong khi chờ đợi. Bước đầu tiên sau khi nộp đơn là liên hệ với IRCC visa trên biểu mẫu web. Có thêm hướng dẫn trên trang web của chính phủ.

Việc mở rộng sẽ mang lại lợi ích cho những di dân có thể đến Canada trong bối cảnh hạn chế đi lại liên quan đến coronavirus. Kể từ tháng 3 năm 2020, biên giới của Canada đã bị đóng cửa đối với du khách, trừ khi họ được miễn vì lý do như đoàn tụ với gia đình.

Hơn 1.000 người có tư cách du khách đã nộp đơn xin giấy phép lao động thông qua chính sách công này kể từ khi nó ban đầu được đưa ra vào mùa hè năm ngoái.

Nguồn: https://www.cicnews.com/

Tư vấn định cư Canada miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0909.281.688