Luật định cư tại Canada theo các bang, tỉnh

Luật định cư tại Canada theo các bang, tỉnh

  • Bang Ontario: khuyến khích định cư đối với nhân lực nghề phi công và sinh viên quốc tế theo học thạc sĩ.
  • Tỉnh bang Québec: Là tỉnh bang duy nhất có chính sách định cư không phụ thuộc vào chính Phủ. Tỉnh bang này tự xây dựng cho mình những luật định cư Canada 2018 riêng nhằm thu hút định cư lâu dài. Chính vì thế, Québec chú trọng chương trình đầu tư định cư và dành nhiều chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, Québec cũng chính là nơi tập trung thu hút nhiều người định cư theo diện đầu tư nhất Canada.
  • Tỉnh bang Prince Edward Island: là một tỉnh bang tại miền Đông Canada. Tỉnh bang này có khá nhiều chính sách đổi mới so với các chương trình đầu tư cũ của chính phủ Canada. Theo luật định cư Canada 2018 tại đây, có tới 3 diện đầu tư định cư đó là diện sở hữu toàn phần, sở hữu một phần và giấy phép lao động. Chính sách linh hoạt này đã có tác dụng lớn trong việc thu hút nhiều nhà đầu tư đến với Prince Edward Island.