Phí xử lý nhập cư Canada sẽ tăng vào ngày 30.04.2020

Canada đang điều chỉnh chi phí nhập cư trong hai năm tới.

Bộ di trú Canada dự kiến tăng phí xử lý hồ sơ vào cuối tháng 4 cho những người nước ngoài muốn trở thành thường trú nhân.

Các khoản phí mà công dân nước ngoài phải trả bao gồm chi phí vận hành, phí xử lý và cung cấp dịch vụ liên quan đến tất cả các chương trình nhập cư thường trú.

Các quy định mới có hiệu lực vào ngày 30/04/2020. Các hồ sơ đã hoàn thành trước thời gian này sẽ được xử lý theo biểu phí hiện tại. Các hồ sơ nhận vào hoặc sau thời gian này không bao gồm các khoản phí chính xác sẽ được trả lại cho người nộp đơn với lí do là không đầy đủ hồ sơ.

Phí xử lý thường trú cho các ứng viên thuộc diện kinh tế sẽ tăng thêm 50% như sau:

  • Các ứng viên chính theo diện kinh doanh ( tự kinh doanh, visa khởi nghiệp, nhà đầu tư Quebec, doanh nhân Quebec và kinh doanh Quebec ) sẽ tăng từ $1,050 lên $1,575;
  • Các ứng viên chính theo diện phi kinh tế sẽ tăng từ $550 lên $825. Mức tăng này sẽ không áp dụng cho người nộp đơn chính. Gia đình của họ trong các chương trình Người chăm sóc sẽ không thay đổi;
  • Lệ phí cho vợ/ chồng/ bạn đời của tất cả các tầng lớp kinh tế sẽ tăng từ $550 lên $825;
  • Lệ phí cho trẻ em phụ thuộc của tất cả các diện kinh tế sẽ tăng từ $150 đến $225;
  • Quyền cư trú vĩnh viễn sẽ tăng từ $490 lên $500, tức là 2%;

Lệ phí dự kiến ​​sẽ tăng trong hai năm dựa trên mức tăng Chỉ số giá tiêu dùng hiện hành được làm tròn đến xấp xỉ $5. Số tiền lệ phí mới sẽ được phát hành vào năm 2022.

Lệ phí cho thẻ thường trú, tài liệu du lịch thường trú và chứng nhận hoặc giấy tờ di trú thay thế sẽ không tăng.

Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nói rằng phí thường trú đã không tăng kể từ năm 2002. Lệ phí cho các đơn xin thường trú sẽ thay đổi một lần nữa vào năm 2022 theo Chỉ số Giá Tiêu dùng.

Nguồn: Shelby Thevenot. 09/04/2020. Canadian immigration processing fees increase April 30. https://www.cicnews.com/2020/04/canadian-immigration-processing-fees-increase-april-30-0414086.html#gs.449xpo

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.