Saskatchewan mời 248 ứng viên PNP

Saskatchewan mời 248 ứng viên PNP

Saskechewan mời 248 ứng viên PNP

Cho đến nay vào năm 2021, Saskatchewan đã mời 1.975 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh. Saskatchewan đã mời 248 ứng viên chính nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào ngày 11 tháng 3.

Chương trình Đề cử Nhập cư Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng viên từ hạng mục lao động có tay nghề quốc tế. Trong số những người được mời, 72 người có thể đủ điều kiện cho danh mục phụ SINP’s Express Entry và 176 người có thể nhận được đề cử thông qua danh mục phụ Nghề nghiệp theo yêu cầu.

Bất kể dòng nào được mời, các ứng cử viên cần có điểm Quan tâm (EOI) ít nhất là 71 để được mời. Họ cũng cần Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục để chứng minh nền giáo dục nước ngoài của họ tương đương với tiêu chuẩn của Canada.

Họ cũng cần kinh nghiệm làm việc ở một trong 70 nghề nghiệp được yêu cầu được liệt kê trên trang web của chính phủ. Một số nghề nghiệp đủ điều kiện bao gồm đại lý thu mua và sĩ quan, nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng, cũng như cố vấn giáo dục.

Giới thiệu về danh mục phụ Nghề nghiệp theo yêu cầu

Danh mục phụ Nghề nghiệp theo yêu cầu là một Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP) cơ bản, có nghĩa là nó dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang.

Danh mục phụ này dành cho những người lao động có tay nghề cao có kinh nghiệm trong một nghề nghiệp đang được yêu cầu ở Saskatchewan, những người chưa có lời mời làm việc trong tỉnh.

Để đăng ký nhập cư Canada thông qua danh mục phụ này, công dân nước ngoài cần tạo hồ sơ EOI thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của SINP. Hệ thống EOI của Saskatchewan cho phép tỉnh lựa chọn các ứng viên nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh trong tỉnh thảo nguyên.

Các ứng cử viên sẽ được đánh giá về kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, tuổi tác và mối quan hệ với tỉnh bang chứng tỏ khả năng của họ để ổn định cuộc sống ở Saskatchewan.

Sau đó, họ được cho điểm trên 100 dựa trên Lưới đánh giá điểm công nhân lành nghề quốc tế của SINP. Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ được cấp một lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho thường trú nhân Canada.

Giới thiệu về danh mục phụ Express Entry

Danh mục phụ Express Entry là một PNP nâng cao, có nghĩa là nó được liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang.

Express Entry quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các chương trình nhập cư cấp kinh tế chính của Canada: Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang, Chương trình Thương nhân có tay nghề Liên bang và Lớp Kinh nghiệm Canada.

Các ứng cử viên có hồ sơ Express Entry cũng phải tạo hồ sơ EOI cho Saskatchewan để được xem xét cho lời mời đăng ký đề cử cấp tỉnh.

Các ứng viên Express Entry nộp đơn và nhận được đề cử cấp tỉnh từ tỉnh Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện của họ ở cấp liên bang và được đảm bảo hiệu quả về lời mời đăng ký thường trú tại Canada.

Tư vấn chương trình SINP Canada

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

LIÊN HỆ QUA FACEBOOK
Gọi trực tiếp
Đặt Lịch Hẹn
Chat trên Zalo