fbpx

Settlement Plan là gì? Chuẩn bị đi định cư cần nắm rõ

Settlement Plan là một kế hoạch định cư chi tiết do một tổ chức thuộc chính phủ Canada sẽ làm để định hướng và hỗ trợ những người nhập cư mới trong quá trình định cư.

Nó sẽ cung cấp cho bạn một khuôn mẫu để thực hiện công việc cần làm thông qua nhiều chi tiết về việc

 • Ai sẽ làm gì, khi nào, như thế nào, với những tài nguyên nào và những tài nguyên đó sẽ đến từ đâu.

Settlement Plan là kế hoạch định hướng sẵn và nên hiểu rằng các trường hợp xảy ra có thể thay đổi và nó có thể cần được sửa đổi và cập nhật để trong thời gian định cư.

Settlement Plan cũng giải quyết nhu cầu định cư cho các thành viên gia đình không đi chung được liệt kê trên form IMM 0008, họ cũng sẽ được bảo nếu họ nộp IMM 0008 trong vòng một năm kể từ khi đương đơn chính đến sống.

Trong thời gian bảo trợ, với tư cách là thành viên của nhóm bảo trợ được yêu cầu cung cấp giải pháp hỗ trợ định cư theo các nhu cầu sau:

 • Lễ tân (ví dụ: cuộc họp tại sân bay; chào mừng, v.v.)
 • Sự định hướng (ví dụ: cho nhóm, hàng xóm mới, đến Canada)
 • Nhà ở (ví dụ: sắp xếp chỗ ở tạm thời, giúp tìm chỗ ở lâu dài, ngân sách cho chi phí nhà ở)
 • Quần áo
 • Ẩm thực
 • Giao thông vận tải (ví dụ: hệ thống giao thông công cộng; hỗ trợ lấy bằng lái xe)
 • Ngôn ngữ (ví dụ: hỗ trợ lên lịch thi ngôn ngữ; tìm kiếm và đăng ký chương trình ngôn ngữ phù hợp, v.v.)
 • Giáo dục (giúp đăng ký học cho trẻ em; tìm các chương trình / khóa học giáo dục cho người trưởng thành, v.v.)
 • Chăm sóc trẻ em (giúp sắp xếp việc chăm sóc trẻ em khi cần thiết; thông báo về các hoạt động và phong tục chăm sóc trẻ em ở Canada; chia sẻ thông tin về luật bảo vệ trẻ em)
 • Hỗ trợ về mặt cảm xúc và đạo đức

Cập nhật chương trình định cư canada rnip (rural northern) thí đIểm mớI nhất 2019

Định Cư Toronto Bang Ontario Canada Chương Trình Oinp 2019-2020

Chương trình Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP)