Tag Archives: Diện tay nghề Canada

Chương trình Định cư Canada diện tay nghề SNIP

**Cập nhật 10/2018: còn 5 suất định cư cho Cả gia đình. Tổng thời gian hoàn tất hồ sơ tối đa 5 tháng. Employer đã có sẵn Job Approval.  ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ UCA LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ   ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ UCA LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ