Chuyên Tư Vấn Định Cư Mỹ, Úc và Châu Âu

Trách nhiệm của chủ lao động trong việc bảo vệ Người lao động nước ngoài và người dân Canada chống lại coronavirus

Hướng dẫn cho chủ lao động Canada bảo vệ người lao động nước ngoài và ngăn chặn sự lây lan của coronavirus

Hiện tại chủ lao động Canada được phép đưa lao động nước ngoài vào nước này, nhưng họ phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn để đảm bảo an toàn cho những người mới đến và cư dân Canada.

Tất cả khách du lịch đến Canada bắt buộc phải trải qua thời gian tự cách ly 14 ngày. Người sử dụng lao động được yêu cầu sẽ tạo điều kiện cho việc cách ly này. Đồng thời, duy trì sức khỏe và phúc lợi của người lao động nước ngoài.

Chính phủ Canada đã tổng hợp 9 tiêu chí mà chủ lao động cần tuân thủ đối với các quy định kiểm dịch. Thêm vào đó, có 5 tiêu chí bổ sung cho chủ lao động cung cấp nhà ở cho công nhân của họ.

Tiêu chí cho Chủ lao động

Tiêu chí bổ sung cho các Chủ lao động lao động cung cấp chỗ lưu trú cho nhân viên.

Trong trường hợp các yêu cầu không thể được đáp ứng, người sử dụng lao động phải tìm chỗ ở thay thế, chẳng hạn như khách sạn, để tôn trọng các yêu cầu tự cách ly.

Nguồn: Shelby Thevenot. 03/03/2020. Employer responsibilities for protecting Temporary Foreign Workers and Canadians against coronavirus. https://www.cicnews.com/2020/04/employer-responsibilities-for-protecting-temporary-foreign-workers-and-canadians-against-coronavirus-0414042.html#gs.44dljm

Exit mobile version