Quy Trình Đầu tư định cư Úc visa 188B (diện đầu tư)

Đầu tư định cư Úc thị thực 188B (diện đầu tư) là chương trình cấp Visa di cư tạm (Provisional Visa -TR) có kì hạn 04 năm 3 tháng cho người nộp đơn chính và gia đình. Chương trình đúng cách cho những Doanh nhân/Nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đầu tư và muốn chọn lựa hình thức đầu tư không rủi ro (trái phiếu chính phủ Úc).

Lộ trình đi đến quốc tịch Úc từ thị thực đầu tư định cư Úc 188B:

Visa 188B (tạm trú) → Visa 888B (thường trú) → Quốc tịch Úc (công dân)

 • Có quyền kinh tế và vận động giữa Úc và vn.
  Trẻ con đI theo thừa hưởng quyền lợI về chế độ giáo dục như công dân Úc (miễn phí tạI hệ thống trường công lập từ bậc tiểu học đến hết trung học).
  ThờI cơ tiến đến quyền thường trú nhân Australia (PR) và được hưởng các lợi quyền cơ bản của công dân Australia.
 • Ứng viên trực tiếp để ý kĩ nguồn tàI chính đầu tư qua Australia
 • thời gian xử lý thủ tục nhanh.
 • lứa tuổi để cho con nít đi theo là 23 tuổi (cao hơn các quốc gia khác).
 • Chương trình được xây dựng lâu và đã có tính vững bền.

Điều Kiện Của Chương Trình Đầu Tư Định Cư Úc Visa 188b

Điều kiện cần:

 • Có chí ít 03 năm kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp hoặc các hạng mục đầu tư khác (cổ phiếu, trái phiếu, địa ốc…).
 • Tổng tài sản đạt không dưới AUD 2.250.000 trong 02 năm trước ngày nộp đơn.
 • Dưới 55 tuổi.

Điều kiện đủ:

 • Đạt ít nhất 65 điểm theo thang điểm di cư.
 • 01 trong 05 năm trước ngày đăng ký nộp hồ sơ, có được và vận hành không dưới 10% cổ phần trong công ty hoặc các loại hình đầu tư khác (bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu…) với trị giá chí ít AUD 1.500.000.
 • Được 1 trong các bang/hạt tại Australia bảo lãnh.
 • Đầu tư vào trái phiếu của bang với giá trị AUD 1.500.000 và duy trì trong 04 năm kì hạn thị thực 188B.
XEM THANG ĐIỂM di trú Australia thị thực 188

Lộ Trình Thực Thi Hồ Sơ Đầu Tư Định Cư Úc Thị Thực 188b

 • Bước 1: làm những điều cần thiết để hồ sơ: 01 – 02 tháng.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ trực tuyến lên EOI.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ xin bảo lãnh của bang/hạt: xét duyệt 06 – 08 tuần.
 • Bước 4: Nộp giấy tờ đến Bộ Nội vụ Úc: xét duyệt 19 – 23 tháng. Thời gian thực tiễn khả năng có thể mau lẹ hơn.
 • Bước 5: Khám sức khỏe.
 • Bước 6: Phỏng vấn (99% giấy tờ không cần thiết phỏng vấn).
 • Bước 7: Mua trái phiếu của bang (thời hạn là 70 ngày để thực hiện việc mua trái phiếu).
 • Bước 8: thị thực được cấp.

Điều Kiện Để Sở Hữu Thị Thực 888b (Thường Trú Australia Diện Đầu Tư) Sau Khi Vốn Có Thị Thực Đầu Tư Định Cư Úc 188b

 • ThờI đIểm lưu trú tạI Úc: ít nhất 02 năm trong vòng 04 năm trước ngày nộp đơn.
 • Người đứng đơn đã duy trì khoản đầu tư trái phiếu không ít hơn 04 năm.
 • Nếu hồ sơ Visa 188B được nộp trước ngày 01/07/2015, người đứng đơn được phép nộp hồ sơ 888 sau 03 năm 11 tháng tính từ ngày thị thực 188 có hiệu lực.
 • Nếu thủ tục thị thực 188B nộp sau ngày 01/07/2015, người đứng đơn chỉ được nộp thủ tục Visa 888 sau 04 năm tính từ ngày Visa 188 có hiệu lực.