Đối tác an cư

Leo Tuấn Trương – Đối Tác Bảo Hiểm

Leo Tuấn Trương, một doanh nhân người Mĩ gốc Việt hiện đang làm việc trong lãnh vực Bảo Hiểm và Tài Chánh tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Bắt đầu định cư tại Hoa Kỳ từ nhỏ, anh là người con trẻ nhất trong gia đình đồng thời là người đầu tiên nhận được bằng cấp học vấn cao.

Anh Thư – Đối tác Bất Động Sản

Phan Anh Thư tốt nghiệp Cử nhân Tài chính tại Đại học Fullerton. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình tại Cal State Fullerton với tư cách là Cố vấn Tài chính Sinh viên. Cô đã giúp nhiều gia đình và sinh viên nhận được hỗ trợ tại trường học đặc biệt là cho các sinh viên có thu nhập thấp.