Quy Trình Xin Visa 188e – Entrepreneur Stream Mới Nhất

188E – ENTREPRENEUR STREAM

Entrepreneur Activity là một hoạt động liên quan đến một ý tưởng sáng tạo sẽ làm nên thương mại hóa sản phẩm hoặc nhà cung cấp ở Australia, hoặc sự lớn mạnh của một công ty tại Australia.

1. Visa Này Dành Cho

 • Thị thực này đúng đắn cho sinh viên nước ngoài hoặc những ai khả năng có thể đạt được kĩ năng anh ngữ ielts 6.0 (all bands) và có khả năng tài chính, nhưng không giàu kinh nghiệm trong kinh doanh.
  Visa này hợp lý cho những ai có kĩ năng anh văn IELTS 6.0 (all bands) nhưng không chứng tỏ được nguồn tài chính và kinh nghiệm điều hành quản lý kinh doanh.

2. Yêu Cầu

 • Người nộp đơn dưới 55 tuổi, mặc dầu tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có khả năng từ bỏ đòi hỏi theo tiêu chuẩn này nếu hoạt động kinh tế của người đầu tư sẽ mang lợi ích riêng biệt dành cho nền kinh doanh của cộng đồng thuộc lãnh thổ hoặc lãnh thổ được quy định
 • Ielts 6.0 cho từng cột
 • Người nộp đơn chính đang thực hiện hoặc đưa ra thực hiện một hoạt động kinh tế tuân theo tại Úc và dự định đích thực để giữ sự liên tục hoạt động này
 • Có một hoặc nhiều thỏa thuận có thời hiệu thi hành pháp lý để nhận bảo trợ với tổng số tiền ít nhất là 200.000 AUD từ một trong các cơ quan sau đây:
  • Cơ quan cơ quan hành pháp Liên bang
  • Cơ quan hành pháp tiểu bang hoặc lãnh thổ
  • Cơ cỗ áo trợ về lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhà đầu tư đã đăng kí vớI nhân cách là đốI tác hợp danh đầu tư mạo hiểm của úc.
  • Đơn vị giáo dục đại học được chỉ định
 • Theo ký hợp đồng không dưới 10% của khoản tài trợ phải được trả cho các công ty trong vòng 12 tháng bắt đầu từ ngày bắt đầu hoạt động tại Úc;
 • Người nộp đơn chính phải nắm trong tay chí ít 30% cổ phần trong chủ thể kinh doanh của chính mình khi đã ký kết ký hợp đồng.
 • Người nộp đơn chính có một kế hoạch kinh tế, ý tưởng, thông minh sẽ tạo nên thương nghiệp hóa sản phẩm hoặc nhà cung cấp ở Úc, hoặc sự khởi sắc của một thực thể kinh doanh tại Australia.
 • Không yêu cầu xác định có căn cứ kinh nghiệm điều hành quản lý kinh doanh.

3. Hoạt Động Này Không Được Liên Quan Đến Bất Kỳ Danh Mục Bị Loại Trừ Nào Sau Đây

 • Bất động sản nhà ở
 • Thuê lao động
 • Mua một chủ thể kinh doanh hiện có hoặc nhượng quyền thương nghiệp tại Australia

4. Kéo Dài Thời Điểm Lưu Trú

 • Loại Visa này không được kéo dài

5. Mức Phí Nộp Hồ Sơ

Phí chính phủ (07/2018) chưa gồm có phí nhà tuyển dụng và luật sư:

 • Đương đơn: $ 3,755 AUD
 • Người Phụ Thuộc Trên 18 Tuổi: $ 1,875 Aud
 • Đương đơn phụ dưới 18 tuổi: $ 940 aud

6. Lợi Ích Của Visa 188e

 • Không có đòi hỏi theo tiêu chuẩn ứng viên phải tham dự vào hoạt động kinh doanh sau khi đã được cấp thị thực này, nhưng kinh doanh cần có hoạt động.
 • Đương đơn chính phải sống tại cộng đồng thuộc lãnh thổ hoặc lãnh thổ đã đề cử chỉ cần khoảng liên tiếp 02 năm của 04 năm từ ngày được cấp Visa này.
 • không cần thiết chứng tỏ tài chính.
 • không cần thiết có khả năng quản lý kinh doanh.
 • không yêu cầu điểm kiểm tra của thang điểm định cư (points test).
 • thời điểm sử lý bộ hồ sơ xin đề cử với tiểu bang hoặc lãnh thổ từ 02 – 04 tuần, với Bộ nhập cư từ 08 – 12 tháng.