Các loại thuế ở Canada

Các loại thuế ở Canada

Hệ thống thuế ở Canada với thu nhập là một cơ chế tự đánh giá. Người đóng thuế tự đánh giá nghĩa vụ đóng thuế của mình thông qua việc nộp bản kê khai thu nhập cho Canada Revenue Agency (CRA) vào thời hạn cuối cùng nộp bản kê khai.

CRA sau đó sẽ đánh giá bản kê khai dựa trên bản kê khai được nộp và trên những thông tin được cung cấp từ người sử dụng lao động và các công ty tài chính, và sửa lại những lỗi nghiêm trọng.

Người đóng thuế không đồng ý với kết quả đánh giá của CRA có thể kháng cáo. Quy trình kháng cáo bắt đầu khi người đóng thuế chính thức phản đối kết quả đánh giá của CRA. Sự phản đối phải được giải thích lý do,bằng văn bản, kèm theo tất cả các bằng chứng liên quan.

Sự việc sau đó sẽ do cơ quan kháng cáo trực thuộc CRA xem xét lại. Kết quả đánh giá bị kháng cáo có thể hoặc được xác nhận, bỏ qua hoặc được CRA thay đổi. Nếu kết quả đánh giá được xác nhận hoặc thay đổi, người đóng thuế có thể kháng cáo phán quyết này lên Tòa án thuế Canada và sau đó là lên Tòa án kháng cáo liên bang.

Canada Revenue Agency (CRA)

MỌI THÔNG TIN VỀ THUẾ CANADA CÓ THỂ TÌM HIỂU THEO LINK SAU: https://www.canada.ca/en/services/taxes.html

Các loại thuế thu nhập cá nhân ở Canada

Canada đánh thuế thu nhập cá nhân vào thu nhập toàn cầu của người đóng thuế thường trú ở Canada và vào các hình thức thu nhập tại Canada đối với người đóng thuế vãng lai.

Sau một năm (tính từ tháng 01đến tháng 12), công dân Canada sẽ nộp bản kê khai phụ cấp và thuế T1 đối với cá nhân. Và nộp vào ngày 30/04 hoặc 15/06 đối với cá nhân tự kinh doanh cùng với bản kê khai của vợ/chồng họ. Tổng thuế thu nhập mà người đóng thuế phải nộp dựa trên tổng thu nhập bị đánh thuế (thu nhập ít hơn các chi phí hợp lý) đối với năm thuế. Thuế thu nhập cá nhân được thu thông qua nhiều hình thức khác nhau:

  1. Khấu trừ tại nguồn thu nhập- nơi thuế thu nhập được khấu trừ trực tiếp vào tiền lương của người đóng thuế và được gửi đến CRA.

  2. Thanh toán nhiều lần- nơi người đóng thuế phải nộp các loại thuế ước lượng của mình trong suốt năm thay vì chờ thanh toán vào cuối năm.

  3. Thanh toán vào lúc nộp bản kê khai- thanh toán được thực hiện lúc nộp bản kê khai thuế thu nhập.

  4. Thanh toán nợ còn khất lại- thanh toán sau khi bản kê thuế thu nhập được nộp.

Người sử dụng lao động cũng có thể khấu trừ phí Kế hoạch hưu trí Canada/Kế hoạch hưu trí Quebec (viết tắt là CPP/QPP), bảo hiểm lao động (viết tắt là EI) và bảo hiểm cha mẹ của Tỉnh Bang (viết tắt PPIP) vào tổng lương của người lao động. Sau đó, người sử dụng lao động gửi những khoản khấu trừ này cho cơ quan thuế.

Những người đóng thuế quá cao hoặc bị khấu trừ quá nhiều vào thu nhập sẽ đuợc CRA hoàn lại dựa trên bản kê khai thuế nộp hằng năm.

Nói chung, bản kê khai thuế thu nhập cá nhân trong năm phải được nộp cho CRA vào đúng hoặc trước ngày 30/04 của năm kế tiếp.

  • Visa Xkld Úc Uy Tín 2022: Chi Phí, Cách Thức, Ngành Nghề

Cách tính thuế cơ bản

Người đóng thuế thu nhập cá nhân phải báo cáo tổng thu nhập trong năm của họ. Các khoản khấu trừ được cho phép khi xác định thu nhập thực, như các khoản khấu trừ cho các Kế hoạch tiết kiệm hưu trí đã đăng ký (Registered Retirement Savings Plan), công đoàn, chi phí chăm sóc trẻ em, và thua lỗ đầu tư kinh doanh.

Thu nhập ròng được dùng để tính trợ cấp xã hội khi đã thẩm định thu nhập do chính phủ liên bảng và Tỉnh Bang trợ cấp. Các khoản khấu trừ thêm được cho phép khi xác định thu nhập bị đánh thuế, như thâm hụt vốn, chia đôi lãi vốn tính cả thu nhập, và khấu trừ đặc biệt đối với công dân ở phía Bắc Canada.

Các khoản khấu trừ này cho phép thu nhập được tách riêng biệt với thuế và được tính bằng cách nhân thu nhập với mức thuế thấp nhất.

Cơ chế này được thiết kế với mục đích đem lại phụ cấp công bằng cho người đóng thuế mà không xét đến mức thuế họ phải trả.

Các hình thức khấu trừ thuế khác được đưa ra để xác nhận thuế đã được nộp nhằm tránh thu nhập bị đánh thuế hai lần:

  • Khấu trừ thuế cổ tức dùng để công nhận thuế đã đóng ở mức thuế áp dụng cho doanh nghiệp dựa trên thu nhập do doanh nghiệp Canada trả cho cổ đông.

  • Khấu trừ thuế nước ngoài dùng để công nhận thuế đã đóng cho chính phủ nước ngoài dựa trên thu nhập do công ty nước ngoài trả.

Thuế suất biên liên bang cá nhân

Những thuế suất biên liên bang sau đây của chính phủ Canada đăng tải trên trang web của Cơ quan thuế Canada. Dữ liệu lương cơ bản được tính dựa trên lương cơ bản hằng năm cũng được công bố. Các số liệu có trong tài liệu “Schedule 1- Federal Tax”, hoặc trong “General Income Tax and Benefit Guide”, “General Income Tax and Benefit Package” được công bố hằng năm trên trang web chính thức của Sở Di Trú Canda.

Thuế thu nhập cá nhân của các tỉnh bang tại Canada

Chính phủ của các Tỉnh Bang đưa ra cả khấu trừ thuế không hoàn lại và khấu trừ thuế hoàn lại cho người đóng thuế đối với các chi phí cố định. Các Tỉnh Bang cũng áp dụng thuế phụ thu và đưa ra điều khoản giảm thuế cho những người có thu nhập thấp.

Cơ quan thuế Canada thu thuế thu nhập cá nhân dựa trên các hợp đồng thỏa thuận giữa các Tỉnh Bang và sau đó chuyển số tiền thuế này cho các cơ quan đại diện.

Mẫu đơn thuế của các Tỉnh Bang được tách riêng với mẫu đơn thuế liên bang, và người đóng thuế chỉ cần nộp thuế một lần- cho CRA- đối với cả hai loại thuế.

Tương tự, nếu người đóng thuế được hoàn thuế, họ sẽ nhận một tờ séc hoặc tờ chuyển khoản ngân hàng cho việc hoàn thuế của cả liên bang và Tỉnh Bang. Thông tin về mức thuế của tỉnh được đăng tải trên trang web của Cơ quan thuế..

THUẾ SUẤT THEO TỈNH BANG

TỈNH BANG

THUẾ SUẤT

Newfoundland and Labrador

8,7% trên $36.926 thu nhập chịu thuế đầu tiên, +

14,5% trên $36,926 tiếp theo, +

15,8% trên $57,998 tiếp theo, +

17,3% trên $52,740 tiếp theo, +

18,3% trên số tiền trên $184,590

Prince Edward Island

9,8% trên $31.984 thu nhập chịu thuế đầu tiên, +

13,8% trên $31,985 tiếp theo, +

16,7% trên số tiền trên $63.969

Nova Scotia

8,79% trên $ 29,590 thu nhập chịu thuế đầu tiên, +

14,95% trên $ 29,590 tiếp theo, +

16,67% trên $ 33,820 tiếp theo, +

17,5% trên $ 57.000 tiếp theo, +

21% trên số tiền hơn 150.000 đô la

New Brunswick

9,68% trên $ 41,675 thu nhập chịu thuế đầu tiên, +

14,82% trên $ 41,676 tiếp theo, +

16,52% trên $ 52,159 tiếp theo, +

17,84% trên $ 18,872 tiếp theo, +

20,3% trên số tiền trên $ 154,382

Bạn cần thêm thông tin về Canada ? Đừng ngần ngại liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn định cư Canada bạn nhé.

LIÊN HỆ QUA FACEBOOK
Gọi trực tiếp
Đặt Lịch Hẹn
Chat trên Zalo