Đầu tư định cư Canada

Category Archives: Đầu tư định cư Canada

Đầu tư định cư Canada 2019

Được giới thiệu vào năm 1986, Chương trình Định cư Quebec theo diện Đầu tư (QIIP)với những thành công to lớn, mang lại cơ hội nhập cư vào Canada qua Tỉnh Quebec dành cho các cá nhân và gia đình có giá trị tài sản ròng cao và hội đủ điều kiện trên toàn thế giới. […]