Quy Trình Xin Visa 188 & 888 Đầu Tư Định Cư Úc Mới Nhất Từ Bộ Di Trú

Thị thực 188 là loại Visa cho phép quý vị trở nên thường trú vĩnh viễn Australia phê chuẩn việc kinh doanh hoặc đầu tư tại Australia. Sau 2 đến 4 năm đầu tư kinh doanh hiệu quả, quý vị khả năng có thể nộp hồ sơ xin Visa 888 để định cư Úc và trở thành thường trú nhân Úc.

XEM THÊM:Định cư Úc diện tay nghề

Các Loại Visa 188 Đầu Tư Định Cư Úc

Diện Kinh Doanh Thông Minh Thị Thực 188a

Dành cho doanh gia có khả năng kinh doanh được đề cử bởi một chính quyền tiểu bang Úc, với có ý định thành lập, vững mạnh và điều hành cơ sở kinh tế mới hoặc đang hiện hữu tại Úc.
Để được cấp Visa thường trú 888, người giữ Visa 188A cần:
  • Cư trú ít ra 12 tháng trong vòng 2 năm gần nhất tại Tiểu bang Australia đã đề cử;
  • xác định có căn cứ sự tham gia vận hành điều hành doanh nghiệp của quý vị tại Úc;
  • thu nhập đạt không dưới 300.000 AUD trong vòng 2 năm trong 4 năm tài chính gần nhất;
  • Thỏa mãn một số yêu cầu về tài sản và thuê mướn lao động Úc.

Diện Đầu Tư Trái Phiếu Cơ Quan Nhà Nước Visa 188b

Dành cho những người đầu tư mong muốn đầu tư ít nhất 1.5 triệu aud tại một tiểu bang/vùng lãnh thổ của Úc, trong đó các hoạt động đầu tư và kinh tế chính phải nằm trong lãnh thổ Australia.
Để được cấp Visa thường trú 888, người giữ thị thực 188b phải cư trú ít nhất 2 năm chỉ cần khoảng giữ thị thực tại tiểu bang đã đề cử, và duy trì khoản đầu tư 1.5 triệu aud trên trong tối thiểu 4 năm.

Diện Doanh Nhân Khởi Nghiệp Thị Thực 188e

Đối với các nhà khởi nghiệp có ý tưởng sáng dạ để thương nghiệp hoá một sản phẩm hoặc dịch vụ mới tại Úc, hoặc vững mạnh một công ty hoặc một công ty ở Australia.
Để được quyền nộp hồ sơ thường trú (subclass 888), người giữ Visa 188e phải giữ thị thực này trong tối thiểu 4 năm thường xuyên, và cư trú tại Úc ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn. Thậm chí, phải chứng tỏ được sự thành công của hoạt động kinh tế khởi nghiệp của chính mình chỉ mất khoảng ở Úc.

6 Đặc Quyền Của Một Thường Trú Vĩnh Viễn Australia

Thường trú vĩnh viễn tại Úc được lợi không ít đặc quyền về kinh doanh, văn hóa và giáo dục, khiến Úc trở nên một trong những đích đến tuyệt vời của không ít doanh gia và nhà đầu tư thành công trên thế giới.