Category Archives: Tin Bộ Di Trú Canada

Bộ di trú Canada là tổng cục quản lý tình hình nhập cư cùng các chính sách định cư của chính phủ Canada.

Bạn cần thông tin di trú Canada mới nhất ? Tình hình nhập cư và những chính sách định cư chi tiết từ Bộ di trú Canada chính xác và mới nhất