Danh sách CSOL các ngành diện tay nghề định cư tại Úc

Bộ di trú Úc công bố phiên bản mới nhất của danh sách ngành nghề được phép định cư theo dạng tay nghề tại Úc. Danh sách này gồm có:

  1. Medium and Long-Term Strategic Skilled List
  2. Short-Term Skilled Occupation List:
  3. Regional Occupation List