Danh sách ngành nghề ROL được phép định cư tại Úc

Regional Occupation List (ROL): Dành cho những đương đơn có tay nghề nộp hồ sơ để lao động tại khu vực chỉ định trong khoảng 4 năm và là con đường định cư Úc  trở thành thường trú nhân.

Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam giới thiệu danh sách ngành nghề khu vực (ROL) được phép Định cư Úc diện tay nghề  và cơ quan đánh giá tay nghề 2017 – 2018 do Bộ di trú Úc công bố:

 

OccupationANZSCO CodeListVisa subclasses (streams or type)Assessing Authority
Aeroplane Pilot231111Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*CASA
Agricultural Technician311111RegionalVisa 407 Úc, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Amusement Centre Manager149111Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Building and Engineering Technicians nec312999Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS/Engineers Australia
Caravan Park and Camping Ground Manager141211Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Cinema or Theatre Manager149912Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Clinical Coder599915Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Community Arts Worker272611Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Conservation Officer234311Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Construction Estimator312114Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Dental Hygienist411211Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Dental Therapist411214Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Driving Instructor451211Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Electrical Linesworker342211Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*TRA
Emergency Service Worker441211Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Environmental Health Officer251311Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Exercise Physiologist234915Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Financial Institution Branch Manager149914Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
First Aid Trainer451815Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Fitness Centre Manager149112Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Flight Attendant451711Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Floor Finisher332111Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*TRA
Flying Instructor231113Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Funeral Workers nec451399Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Gas or Petroleum Operator399212Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*TRA
Helicopter Pilot231114Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*CASA
Horse Breeder121316Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Human Resource Adviser223111Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Intellectual Property Lawyer271214Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Jockey452413Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*TRA
Liaison Officer224912Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Maintenance Planner312911Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Market Research Analyst225112Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Mechanical Engineering Draftsperson312511Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*Engineers Australia
Medical Administrator134211Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Multimedia Designer232413Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Nurseryperson362411Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*TRA
Operating Theatre Technician311214Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Pathology Collector311216Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*AIMS
Policy Analyst224412Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Policy and Planning Manager132411Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Post Office Manager142115Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Procurement Manager133612Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*AIM
Project Builder133112Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Property Manager612112Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Public Relations Manager131114Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*AIM
Real Estate Representative612115Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Regional Education Manager134412Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Safety Inspector312611Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Ship’s Master231213Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*AMSA
Sports Administrator139915Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Sports Centre Manager149113Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Surveying or Spatial Science Technician312116Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Translator272413Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*NAATI
Vehicle Painter324311Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*TRA
Vocational Education Teacher242211Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Wine Maker234213Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Workplace Relations Adviser223113Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
Zookeeper361114Regional407, 489 (S/T), TSS (M)*VETASSESS
^ all physicists (medical and non-medical) are eligible for subclasses 186, 407, and TSS (M).  Only medical physicists are, however, eligible for visa subclasses: 189 (PT), 190, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T).
(*) means that there is a caveat on that skilled occupation for subclass 186 and TSS visas. The same caveats apply to these visas.