Occupation Ceiling Chỉ tiêu ngành nghề định cư Úc từ bộ di trú 2020

List mục tiêu lĩnh vực nghề nghiệp Úc 2019-2020 (occupation ceiling Australia ) mới nhất nhận được thư mời nộp hồ sơ xin visa di trú.

Occupation Ceiling Là Gì?

Occupation Ceiling là tiêu chí cho từng ngành nghề di trú Úc theo chỉ định của Bộ định cư mỗi năm. Khi đã cấp đủ thị thực, Bộ di cư sẽ ngừng xét duyệt thủ tục, những ai chưa đạt được sẽ khả năng có thể nộp trong năm tiếp sau.

Quy Trình Xét Duyệt Thủ Tục Visa Di Trú Diện Lao Động Tay Nghề

Những người muốn nhập cư Úc diện tay nghề cần đăng ký nộp hồ sơ eoi (expression of interest – thư thổ lộ nguyện vọng) trước tiên, rồi sau đó bộ nhập cư sẽ cân nhắc có đủ điều kiện và đạt điểm như chỉ định, nếu ai có điểm cao sẽ được mời nộp hồ sơ xin visa di cư (invitation), khi hết mục tiêu lĩnh vực chuyên ngành Australia  đợt đó sẽ ngưng xét duyệt.

Người đạt điểm như đòi hỏi theo tiêu chuẩn cũng có thể chưa nhận được thư mời vì có nhiều người cao điểm hơn.

Những người chưa đủ điểm và điều kiện để xin visa có khả năng nộp năm sau, ít bị chắt lót số lần nộp. Tuy vậy, vì đơn eoi của bạn vẫn nằm ở bộ di cư trong 2 năm nên bộ nhập cư có khả năng sẽ xét duyệt lại tại một thời điểm nào đó nếu có biến đổi trong diện làm việc bạn nộp.

Do đó, bạn hãy liên tiếp cập nhật thông báo thủ tục của mình trên mạng trong 2 năm để có khả năng đạt đủ chuẩn mực mới của bộ nhập cư, thí dụ có thêm bằng cấp hoặc kinh nghiệm lao động,… giúp tăng điểm và hồ sơ của bạn thêm nổi trội và được theo dõi.

Bạn cũng phải để ý thường xuyên các thông báo từ bộ định cư về loại thị thực mình nộp để có những kịp thời điều chỉnh và tăng thêm cơ hội nhận thị thực nhập cư Australia .

Dưới đây là tiêu chí lĩnh vực chuyên ngành Australia  occupation ceiling 2019-2020 programme year Úc cho những người có ý định xin các loại visa diện tay nghề như thị thực 189, 190, 489,… có thể xem qua. Chỉ tiêu này không áp dụng cho các visa được tiểu bang, lãnh thổ hoặc doanh nghiệp bảo lãnh và visa đầu tư:

 

Occupation IDDescriptionOccupation Ceiling Value 2019-2020Invitations to 11/08/2019
1213Livestock Farmers5,9340
1331Construction Managers4,9830
1332Engineering Managers1,0000
1341Child Care Centre Managers1,0000
1342Health and Welfare Services Managers1,7850
1399Other Specialist Managers3,0440
2111Actors, Dancers and Other Entertainers1,0000
2112Music Professionals1,0000
2121Artistic Directors, and Media Producers and Presenters1,0980
2211Accountants*2,74698
2212Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers*1,55256
2241Actuaries, Mathematicians and Statisticians1,0006
2243Economists1,000<5
2245Land Economists and Valuers1,000<5
2247Management consultant5,2695
2321Architects and Landscape Architects2,171125
2322Cartographers and Surveyors1,000<5
2331Chemical and Materials Engineers1,00016
2332Civil Engineering Professionals3,77241
2333Electrical Engineers1,00023
2334Electronics Engineers*1,00036
2335Industrial, Mechanical and Production Engineers*1,60058
2336Mining Engineers1,0005
2339Other Engineering Professionals*1,00035
2341Agricultural and Forestry Scientists1,000<5
2342Chemists, and Food and Wine Scientists1,0006
2343Environmental Scientists1,472<5
2344Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists1,000<5
2345Life Scientists1,00011
2346Medical Laboratory Scientists1,505<5
2347Veterinarians1,0000
2349Other Natural and Physical Science Professionals1,000<5
2411Early Childhood (Pre-primary School) Teachers2,2945
2414Secondary School Teachers8,0527
2415Special Education Teachers1,1110
2421University Lecturers and Tutors3,407<5
2512Medical Imaging Professionals1,203<5
2514Optometrists and Orthoptists1,0000
2519Other Health Diagnostic and Promotion Professionals1,0000
2521Chiropractors and Osteopaths1,0000
2524Occupational Therapists1,0820
2525Physiotherapists1,784<5
2526Podiatrists1,0000
2527Speech Professionals and Audiologists1,000<5
2531General Practitioners and Resident Medical officers3,55016
2533Internal Medicine Specialists1,0000
2534Psychiatrists1,0000
2535Surgeons1,0000
2539Other Medical Practitioners1,25012
2541Midwives1,2180
2544Registered Nurses17,50968
2611ICT Business and Systems Analysts*2,58793
2612Multimedia Specialists and Web Developers1,0008
2613Software and Applications Programmers*8,748313
2621Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists2,88751
2631Computer Network Professionals*2,55391
2633Telecommunications Engineering Professionals1,00030
2711Barristers1,0000
2713Solicitors4,650<5
2723Psychologists1,8320
2725Social Workers2,12839
3122Civil Engineering Draftspersons and Technicians1,00011
3123Electrical Engineering Draftspersons and Technicians1,0000
3132Telecommunications Technical Specialists1,0000
3211Automotive Electricians1,0000
3212Motor Mechanics6,399<5
3222Sheetmetal Trades Workers1,0000
3223Structural Steel and Welding Trades Workers3,9830
3232Metal Fitters and Machinists7,0070
3233Precision Metal Trades Workers1,0000
3241Panelbeaters1,0000
3311Bricklayers and Stonemasons1,6100
3312Carpenters and Joiners8,5360
3322Painting Trades Workers3,330<5
3331Glaziers1,0000
3332Plasterers2,1000
3334Wall and Floor Tilers1,6820
3341Plumbers5,0600
3411Electricians8,624<5
3421Airconditioning and Refrigeration Mechanics1,8510
3422Electrical Distribution Trades Workers1,0000
3423Electronics Trades Workers1,313<5
3513Chefs2,738<5
3611Animal Attendants and Trainers1,0510
3941Cabinetmakers2,1120
3991Boat Builders and Shipwrights1,0000
4523Sports Coaches, Instructors and Officials4,0710
4524Sportspersons1,0000

Trên đây là thông tin chỉ tiêu ngành nghề Úc Occupation Ceiling 2019-2020 Australia để bạn tham khảo có sự chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch xin visa Úc diện tay nghề. Theo dõi thêm các thông tin về xin visa đi úc đầy đủ tại UCA