Có đến 52.000 người đủ điều kiện nhận giấy phép lao động Canada mới 18 tháng

Một số chủ sở hữu PGWP nhất định ở Canada có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mở mới cho đến ngày 27 tháng 7 năm 2021. Chính phủ Canada có một chính sách mới để giúp đỡ các cựu sinh viên quốc tế đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong khi sống ở Canada.

Kể từ ngày 27 tháng 1, Người nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã chấp nhận đơn xin từ những người có Giấy phép lao động sau đại học (PGWP) đã thấy giấy phép của họ hết hạn hoặc giấy phép của họ sắp hết hạn.
Mục đích của chính sách này là để cho chủ sở hữu PGWP thêm thời gian để có được kinh nghiệm làm việc Canada mà họ cần để sau đó trở thành đủ điều kiện cho một chương trình nhập cư Canada. Chính quyền liên bang và tỉnh rất chú trọng đến việc giữ chân các cựu sinh viên quốc tế làm người nhập cư. Lý do cho điều này là nghiên cứu của chính phủ cho thấy rằng các cựu sinh viên quốc tế có xu hướng hòa nhập nhanh chóng vào thị trường việc làm Canada khi có được thường trú nhân.
Với suy thoái kinh tế gây ra bởi cuộc khủng hoảng COVID-19, chủ sở hữu PGWP có thể đấu tranh để có được kinh nghiệm làm việc mà họ cần cho nhập cư Canada. Chính sách công mới này sẽ cho phép họ có được giấy phép lao động mở có hiệu lực lên đến 18 tháng. IRCC ước tính có tới 52.000 chủ sở hữu PGWP có thể được hưởng lợi từ chính sách này. Ứng viên có thời hạn đến ngày 27/7/2021 để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động mới này.

Tiêu chí đủ điều kiện bao gồm:

  • Sở hữu PGWP đã hết hạn vào hoặc sau ngày 30 tháng 1 năm 2020 hoặc PGWP sẽ hết hạn trong vòng 4 tháng kể từ ngày nộp đơn
  • Bạn đã ở Canada vào ngày 27 tháng 1 năm 2021 khi chính sách này có hiệu lực và ở lại trong nước
  • Bạn có tình trạng tạm thời hợp lệ ở Canada, hoặc đã nộp đơn xin khôi phục trạng thái của bạn, hoặc sẽ được áp dụng để khôi phục lại tình trạng của bạn
  • Bạn đề cập đến trong đơn đăng ký của bạn, bạn đang nộp đơn xin giấy phép lao động mở mới này
  • Bạn có hộ chiếu hợp lệ. IRCC khuyến khích bạn đảm bảo hộ chiếu của bạn có giá trị ít nhất 18 tháng kể từ ngày đơn đăng ký của bạn được chấp thuận. Nếu hộ chiếu của bạn hết hạn dưới 18 tháng, giấy phép lao động mở mà bạn có được sẽ trong khoảng thời gian tương ứng như thời hạn hiệu lực của hộ chiếu.
  • PGWP phổ biến trong số các cựu sinh viên quốc tế vì nghiên cứu cho thấy phần lớn trong số họ muốn nộp đơn xin nhập cư Canada. Những người tốt nghiệp từ một tổ chức học tập được chỉ định (DLIs) có thể nộp đơn xin PGWP trong thời gian tối đa là ba năm.
Kinh nghiệm làm việc sau đại học mà họ có được ở Canada rất được thèm muốn theo nhiều người trong số hơn 100 con đường lao động lành nghề khác nhau của Canada. Những người như Express Entry, Quebec Experience Program, Provincial Nominee Program (PNP) đều thưởng cho các ứng viên có kinh nghiệm canada.
Nói chung, người ta chỉ có thể nhận được PGWP một lần trong đời của họ. Điều này có nghĩa là những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 hiện có thể không ở vị trí ở lại Canada với tư cách là người nhập cư do thị trường lao động yếu hơn vì họ có thể đã bị sa thải, phải vật lộn để đảm bảo công việc hoặc đã thấy giờ làm việc của họ bị cắt giảm.
Chính sách này là một phần trong nỗ lực tổng thể của Canada nhằm hỗ trợ mức độ nhập cư cao trong và sau đại dịch. Canada đang đặt mục tiêu đón hơn 400.000 người nhập cư mới mỗi năm theo Kế hoạch cấp nhập cư giai cấp 2021-2023. Cho phép sinh viên tốt nghiệp quốc tế theo đuổi kinh nghiệm làm việc canada trong đại dịch sẽ cung cấp cho Canada một nhóm lớn các tài năng toàn cầu để lựa chọn khi họ tìm cách đạt được các mục tiêu nhập cư cao để hỗ trợ phục hồi kinh tế sau COVID.
Nguồn: https://www.cicnews.com/2021/02/up-to-52000-people-eligible-for-new-18-month-canadian-work-permit-0217022.html#gs.rtx991

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.